Cestovní kancelář Travel Family - Jednička na Chorvatsko Realizace: MagicWare

Pojištění proti úpadku

Zákonné pojištění proti úpadku cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY s.r.o.

Slavia pojišťovna a.s., vydává toto potvrzení dle ustanovení všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.159/1999 Sb. v platném znění, že v případě vzniku pojistné události - úpadku cestovní kanceláře poskytne objednavateli ve smyslu všeobecných pojistných podmínek pro pojištění zájezdu pro případ úpadku cestovní kanceláře následující pojistné plnění:

  1. V případě neposkytnutí objednaného a zaplaceného zájezdu pojistné plnění ve výši ceny neposkytnutého zájezdu, kterou objednatel zaplatil.
  2. V případě neposkytnutí objednávateli objednané a zaplacené dopravy z místa pobytu v zahraničí na území České republiky uhrazení nákladů na tuto dopravu, pokud je doprava součástí zájezdu.
  3. V případě nevrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou za zájezd a cenou částečně poskytnutého zájezdu objednateli uhrazení rozdílu v ceně mezi skutečně poskytnutými službami a zaplacenou cenou zájezdu.

Nahlášení škodné události
Škodnou událost můžete nahlásit telefonicky každý pracovní den 8:00 – 18:00 hod. na čísle +420 255 790 111, nebo online vyplněním formuláře Oznámení škodné události na webu pojišťovny Slavia.

certifikát pojištění proti úpadku Travel Family
certifikát pojištění proti úpadku Travel Family

pdf   Infokartička s pokyny ve formátu .pdfCertifikát o úhradě příspěvku do garačního fondu cestovních kanceláří

Můžeme Vám pomoci s Vaší dovolenou?


Vyplněním a odesláním poptávkového formuláře z www.ckvt.cz vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů společností Travel Family, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Opište text z obrázku
* Povinné údaje