Cestovní kancelář Travel Family - Jednička na Chorvatsko Realizace: MagicWare

Zákonné pojištění cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY s.r.o.

Pojištění proti úpadku

Slavia pojišťovna a.s., vydává toto potvrzení dle ustanovení všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře a pojistné smlouvy č. 5900033706 uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.159/1999 Sb. v platném znění, že v případě vzniku pojistné události - úpadku cestovní kanceláře poskytne objednávateli ve smyslu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění zájezdu pro případ úpadku cestovní kanceláře následující pojistné plnění:

  1. V případě neposkytnutí objednaného a zaplaceného zájezdu pojistné plnění ve výši ceny neposkytnutého zájezdu, kterou objednatel zaplatil.
  2. V případě neposkytnutí objednávateli objednané a zaplacené dopravy z místa pobytu v zahraničí na území České republiky uhrazení nákladů na tuto dopravu, pokud je doprava součástí zájezdu.
  3. V případě nevrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou za zájezd a cenou částečně poskytnutého zájezdu objednateli uhrazení rozdílu v ceně mezi skutečně poskytnutými službami a zaplacenou cenou zájezdu.

Pojistná smlouva o pojištění zájezdů pro případ úpadku cestovní kanceláře

certifikát pojištění proti úpadku Travel Family

pdf   Infokartička s pokyny ve formátu .pdfCertifikát o úhradě příspěvku do garačního fondu cestovních kanceláří

Můžeme Vám pomoci s Vaší dovolenou?


Vyplněním a odesláním poptávkového formuláře z www.ckvt.cz vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů společností Travel Family, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Opište text z obrázku
* Povinné údaje