Cestovní kancelář Travel Family - Jednička na Chorvatsko Realizace: MagicWare

Storno ZDARMA

Bezplatné poskytování služby Storno ZDARMA bylo ukončeno 31. 3. 2022.
Akce Storno ZDARMA ukončena 30. 4. 2022.

Platí pouze pro označené kapacity. U leteckých zájezdů se vztahuje na charterové lety, nevztahuje se na lety na pravidelných linkách.

Pro smlouvy o Zájezdu a o Službě cestovního ruchu uzavřené v období od 20. 9. 2021 do 31. 3. 2022 platí, že v případě odstoupení od smlouvy v období 30 a více dní před dnem zahájením čerpání první služby není klient povinen hradit cestovní kanceláři odstupné/stornopoplatky. Toto ustanovení se vztahuje pouze pro Zájezdy nebo Služby cestovního ruchu označené příznakem Storno Zdarma a nevztahuje se na zakoupené cestovní pojištění, u kterého je účtován stornopoplatek vždy ve výši 100% ceny pojištění. U leteckých zájezdů se toto ustanovení vztahuje pouze na charterové lety, nevztahuje se na lety na pravidelných linkách. Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou formou. Cena služby Storno zdarma pro období 1. 4. - 30. 4. 2022 je 790 Kč.


pdf  Zavolejte nám 596 664 040